Idégrundlag

iZone ønsker at hjælpe sine kunder til en optimal udnyttelse af de tekniske ressourcer.

iZone vil - ved udvikling, uddannelse, rådgivning og sparring med kunden - sætte denne istand til at effektivisere, rationalisere og service sine interne såvel som eksterne interessenter.

Det vil vi realisere ved at etablere og udvikle et godt partnerskab med vore kunder.

iZone ønsker at være kendt for et højt kompetence-niveau samt at have indblik i den enkelte kundes situation.

Nyheder

2011-01-30
Nyheder fra IBM's Lotusphere 2011 i Orlando.

dagen idag
30. april 2016
05:19